Print This Page

Druge storitve

Nudimo vam tudi številne druge storitve:

  • analiza prelomne točke za različne investicije,
  • komuniciranje s poslovnimi bankami in investitorji,
  • analize donosnosti finančnih naložb,
  • izdelava izvršilnih predlogov,
  • izobraževanje s področja ekonomike podjetja ali računovodstva (za podjetnike in za novo zaposlene delavce).