Print This Page

Računovodstvo

Našim strankam na področju računovodstva nudimo naslednje storitve:

  • dvostavno knjiženje v glavno knjigo in pomožne poslovne knjige,
  • obračunavanj plač in drugih izplačil fizičnim osebam,
  • vodenje registrov osnovnih sredstev in obračunavanje amortizacije,
  • izdelava periodičnih in letnih računovodskih izkazov,
  • zunanja in notranja poročanja,
  • seznanjanje strank o novostih iz zakonodaje,
  • strokovno svetovanje in druge storitve s področja računovodstva pri tekočem poslovanju, pri izdelavi aktov in organizaciji finančno-računovodske službe kot celote.