Print This Page

Splošni podatki

Karina d.o.o.
Brodarjev trg 6
1000 Ljubljana

Dejavnost podjetja:
računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti ter davčno svetovanje

Telefon: 041 682 104

Fax: 01 546 25 23

Davčna številka: 13631357

Matična številka: 5572240

TRR: 03170-1000300731

E-pošta: info@karina.si

Zastopnici:
Karin Jerman, univ. dipl. ekon.
Ingeborg Dolanc, ekon.